Đỗ Hiếu nhắn nhạc sĩ chê Miu Lê: ‘Khăng khăng giữ quan điểm thì Dương Cầm mãi là từ khoá về cây đàn thôi’

By , in Giải trí on .